FullSizeRender

English below *

Yogi Bhajan tarafından öğretilen Kundalini Yoga’da esas alınan 3 nokta var. İlki ASANA lar (vücut hareketleri) tüm yoga çeşitlerinde olduğu gibi Kundalini Yoga’da da ASANA lar çok büyük önem taşıyor. Genel olarak hareketleri 30-60-90 derece açıları baz alarak yapıyoruz. Her açının farklı bir anlamı, gezegenler ve tüm evrenle bağlantı kurmamızı sağlayan farklı bir etkisi var. Asanaları yaparkan, en çok dikkat ettiğimiz şey NEFES. Farklı nefesler alıp vermek ve nefesi tutmak Kundalini enerjisini hızla aktive etmek için çok önemli.

ASANA ve NEFES egzersizlerinden sonra en önemli nokta MANTRALAR. Mantralardan daha önce bahsetmiştim, kısaca ses dalgaları olarak tanımlayabiliriz. Fakat bu ses dalgaları adeta radyo dalgaları gibi, kendimizle ilgili herhangi bir şeyi geliştirmek istediğimizde, bu radyo ayarına gelip yani onunla ilgili mantrayı dinleyip, aynı zamanda tekrar ettiğimizde, içimizde de doğru frekansı bularak vücudumuzun kimyasını hızla değiştirebiliyoruz. Güzel bir mantra listesi için Spotify uygulamasında “Kundalini Lovers” albümümüzü takip edebilirsiniz.

Kundalini Yoga’nın amacı vücudumuzda bulunan Kundalini enerjisini aktive etmek. Aslında neredeyse tüm yoga çeşitleri bu enerjiyi aktive etmek üzerine çalışıyor. Buradaki temel fark, yukarıda anlattığım 3 yöntemi aynı anda kullandığımızda bu aktivasyonu diğer yoga çeşitlerine göre çok daha hızlı yapabilmemiz. Aynı zamanda Hatha yoga hocası olan Yogi Bhajan, Kundalini enerjisini aktive etmenin Hatha yoga ile 20 yıldan fazla sürebileceğini fakat Kundalini Yoga ile bunun 2 aydan kısa bir sürede gerçekleşebileceğini söylüyor.

Kendi sınırsız gücünüzü içinizde hissettiğinizde, bu deneyimi yaşadığınızda yani Tanrı’nın bir parçasının aslında içinizde olduğunu anladığınızda nasıl bir insan olurdunuz? Neler yapardınız? Nasıl kararlar alırdınız? İşte biz Kundalini Yoga’da hem ruhunuz, hem de fiziksel bedeniniz üzerine çalışarak, bu gücü en kısa zamanda aktive etmenizi ve kendi ışığınızın farkına varmanızı sağlıyoruz. Sadece tek bir derste bile, gerçekten konsantre olduğunuzda omuriliğinizden akan o enerjinin ısısını hissedebilirsiniz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kundalini Yoga taught by Yogi Bhajan has 3 main principles. First one is the ASANAs (postures), like in all other yoga disciplines, ASANA’s have an important role in Kundalini Yoga. We mainly do the postures in 30-60-90 degrees. All the degrees have different meanings and help us to connect with a different planet in the universe. When we are doing the ASANA’s, we focus on our BREATH.There are two main breathing techniques in Kundalini Yoga that we do nearly in every practice, one of them is Breath of Fire, taking short and fast breaths by using our diaphragm and activating the Navel Point. It creates a lot of heat and activates the Kundalini energy faster. The second one is the long deep breathing where you experience the life force, the power of prana in every part of your cells. The last technic is chanting MANTRAs. I have written about Mantras before, briefly we can say that they are sound currents. These sound currents are like radio frequencies, when we want to change our mood, all we have to do is to listen and chant the right mantra. With this powerful help, we can change our mood very rapidly and begin to live in the new frequency. For a good list of mantras, you can follow our “Kundalini Lovers”
music list on Spotify.

The main purpose of Kundalini yoga is to activate the Kundalini Energy. Actually, all the yoga techniques are working on the same energy. The main difference of Kundalini Yoga is by using the 3 powerful methods, ASANA/BREATH/MANTRA, you can activate the energy faster than any other practice. Yogi Bhajan who is also a Hatha Yoga teacher tells that activating the Kundalini energy with Hatha Yoga can take more than 20 years but with Kundalini Yoga it only takes 2 months. Imagine that you feel the infinitive force inside of you, how would you live your life? How will you feel? Stronger? Happier? Unbreakable? By practicing Kundalini Yoga, you work on your body and soul, you activate the infinite light inside of you and become aware of your power. If you can really concentrate during one single Kundalini Yoga class,  you can feel the heat of the energy going through your spine.

 

Share: